Παραλίες

Faros Luxury Suites & Restaurant Marathopolis
  • Παραλία "Χρυσή Ακτή" (μάτι)

  • Παραλία "Μπάρλα"

  • Παραλία "Βρωμονέρι"

  • Παραλία "Βοϊδοκοιλιά"

  • Παραλία "Λαγκούβαρδος"

  • Παραλία "Βουρλιά"